SantenPharma AB, i samarbete med hälso- och sjukvården, rapporterar i nedanstående tabell värdeöverföringar.  

 

 

2015

 

För mer information:

SantenPharma AB: Tel. 08-444 75 60, info.se@santen.com